Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 5

5. Pogotowie logopedyczne


Lokalizacja

ul. Nowobielańska 100, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

Skrócony opis zadania

Modernizacja i wyposażenie sal surdologopedycznej i neurologopedycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

Opis zadania

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, oraz programu ,,Za Życiem'' przyjmowane są dzieci od chwili wykrycia u nich niepokojących sygnałów w rozwoju, wad rozwojowych i genetycznych, w tym wcześniaki, dzieci z zamartwicy, niedotleń okołoporodowych, zagrożone niepełnosprawnością. Dużą grupę stanowią dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy. W ostatnich latach obserwuje się wzrost dzieci wymagających wsparcia logopedycznego. Celem projektu jest objęcie jak największej liczby dzieci z terenu miasta pomocą specjalistyczną.

Beneficjenci zadania

Projekt przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do 7 roku życia objętych Wczesnym Wspomaganiem, programem ,,Za Życiem'', korzystających z bezpłatnych konsultacji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Program multimedialny Percepcja słuchowa 1 i 2 Pakiet Ekspert mTalent3 500 zł
2Program multimedialny Percepcja wzrokowo-słuchowa Pakiet Ekspert mTalent3 500 zł
3Elektrostymulator Multitronic MT-46 000 zł
4Elektrostymulator Multitronic MT-3 - aparat do elektroterapii dwukanałowej5 000 zł
5Pomoce dydaktyczne2 000 zł
Łącznie: 20 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Pogotowie logopedyczne