Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 44

44. Odkrywamy świat nowoczesnych technologii – edukacja przedszkolna z wykorzystaniem monitorów interaktywnych


Skrócony opis zadania

Doposażenie Przedszkola nr 5 przy ul. Czystej 38 w monitory interaktywne i inne urządzenia technologii informacyjno - komunikacyjnej, co umożliwi wprowadzenie przedszkolaków w świat nowoczesnych technologii poprzez stosowanie innowacyjnej edukacji multimedialnej, podnoszącej jakość zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych.

Opis zadania

Monitory interaktywne są jednym z narzędzi współczesnego świata, stanowiącym bazę do budowania przyszłego społeczeństwa informacyjnego. Zetknięcie się dzieci przedszkolnych z nowoczesną technologią za pomocą edukacji multimedialnej w przyszłości zaprocentuje i pozwoli uniknąć zacofania na płaszczyźnie lokalnej, krajowej, czy międzynarodowej, a także nie tracić na walorach, których mogą dostarczać nowoczesne urządzenia.      Monitory interaktywne umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć, wpływają na wzrost zainteresowań dzieci, a poprzez dostęp do licznych portali edukacyjnych, oferujących specjalne materiały do pracy z dziećmi, wspomagają i ułatwiają pracę nauczyciela. Dzięki temu, że sprzęt jest wyjątkowo prosty w obsłudze zarówno dla dzieci jak i nauczycieli mogą oni również samodzielnie w szybki sposó5 opracować własne materiały i szczegółowo zaplanować omawiany temat. Poprzez możliwości wyświetlania treści, prezentacji odtwarzania dźwięku, monitory interaktywne, mogą zastąpić tradycyjny komputer oraz projektor. Posiadają wiele funkcji przydatnych w codziennej pracy z dziećmi - odtwarzanie filmów, rysowanie, pisanie, korzystanie z multimediów, korzystanie z e-podręczników. Łamigłówki, rebusy czy krzyżówki pozytywnie wpływają na skupienie i koncentrację uwagi dziecka, zwiększają zaangażowanie w zajęcia i powierzone im zadania. Wykorzystanie monitorów interaktywnych w codziennych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych w doskonały sposób uzupełnia formę standardowych zajęć powoduje, że są one bardziej urozmaicone, dzieci łatwiej przyswajają nowe treści, uczą się poprzez zabawę, co daje szansę szybszego rozwoju intelektualnego, zwiększa kreatywność, poszerza horyzonty myślowe, pobudza wyobraźnię i determinuje do działania oraz większej aktywności intelektualnej. Ponadto korzystanie z różnych zabaw oraz programów do ćwiczeń zwiększa aktywność ruchową co jest bardzo cenne zwłaszcza w sezonie jesienno - zimowym, kiedy dzieci mniej korzystają z aktywności fizycznej na powietrzu. Doposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny sprawi, że nauka stanie się dużo bardziej atrakcyjna, a dzieci będą miały możliwość wkroczenia na nieznaną dotąd płaszczyznę nowoczesnych technologii, pozwalającą na wyrównywanie szans edukacyjnych dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Monitory interaktywne + uchwyty 5 szt. wraz z przeszkoleniem personelu 50 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Odkrywamy świat nowoczesnych technologii – edukacja przedszkolna z wykorzystaniem monitorów interaktywnych