Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 48

48. Aktywny senior: trening asertywności, trening mózgu, sytuacje trudne – warsztaty w bibliotece


Skrócony opis zadania

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu w bibliotece cyklu warsztatów dla seniorów, które poprawiają sprawność umysłu. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów. Praca nad logicznym myśleniem, pamięcią, kreatywnością, koncentracją i koordynacją wzrokowo- ruchową pomoże w utrzymaniu dobrego poziomu orientacji przestrzennej, uwagi i planowania. Warsztaty z treningu mózgu, treningu asertywności, treningu zachowań w sytuacjach trudnych, stymulacji obu półkul mózgowych wpłyną na opóźnienie zmian degeneracyjnych w układzie nerwowym seniorów.

Opis zadania

W ostatnich latach obserwowany jest w Polsce nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski systematycznie rośnie. Na koniec 2021 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,7 mln iw stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o O,2%. Odsetek osób starszych w populacji Polski osiągnął poziom 25,7%. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln. Na koniec 2022 roku w wieku powyżej 60. roku życia było 13 219 skierniewiczan. Mieszkańcy województwa łódzkiego są obecnie określani jako najstarsi w Polsce. Celem projektu Aktywny senior jest poprawa funkcjonowania seniorów w społeczeństwie, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w sytuacjach formalnych takich jak załatwienie sprawy w banku czy urzędzie. Na portalu Siłownia Pamięci (stworzonym do wspierania ciągłej pracy nad utrzymaniem dobrej kondycji mózgu seniora) czytamy, że w wyniku zaburzeń pamięci co roku w Polsce 4 tysiące zaginionych to osoby starsze i liczba ta stale wzrasta. Codziennie wychodzi z domu i nie może odnaleźć do niego drogi powrotnej ponad l0 seniorów. Niestety zaginięcia osób starszych spowodowane najczęściej zaburzeniami pamięci i depresją często kończą się tragicznie. Portal podaje również, że najczęstszą przyczyną niesamodzielności osób starszych są choroby otępienie, które dotyczą 15,8 % osób w wieku powy1e3 60 lat, a łagodne zaburzenia poznawcze dotyczą 15,8% osób w wieku powyżej 60 lat, a łagodne zaburzenia poznawcze dotyczą 16,8% populacji. Wpisując się w strategię miasta. Miejska Biblioteka Publiczna planuje zorganizować cykl warsztatów dla skierniewickich seniorów z zakresu pracy nad polepszaniem sprawności umysłu. Zajęcia te będą bezpośrednio wpływać na komfort życia. bezpieczeństwo i samodzielność osób  60+.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Warsztaty treningu pamięci (6x650 zł)3 900 zł
2Warsztaty treningu asertywności (6x750 zł) 4 500 zł
3Warsztaty radzenia sobie w sytuacjach trudnych (6x750 zł) 4 500 zł
4Warsztaty z psychologiem2 000 zł
5Warsztaty kreatywne (2x1500 zł) 3 000 zł
6Koszt materiałów do zajęć ( artykuły biurowe, książki) 2 100 zł
Łącznie: 20 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Aktywny senior: trening asertywności, trening mózgu, sytuacje trudne – warsztaty w bibliotece